Wat betekent de naam SuDo Patterning®


 

Wat bedoelen we met ‘Suggestion’ (Suggestie)?

In het kort uitgelegd is een suggestie een soort van instructie waarnaar je gaat handelen of waardoor je één (of meer) gedrags- of denkpatroon aanpast of verandert. Een suggestie gaat feitelijk voorbij je opmerkzame cognitieve denken en wordt dus niet altijd bewust opgemerkt. Daardoor heeft een suggestie direct effect op de minder bewuste processen in je gedrag en ervaring. Het subtiele van suggesties is, dat ze als werkelijkheid in je geest tot leven komen en in je bestaan terechtkomen. Hoe meer je jezelf leert kennen op de verschillende lagen van je bewustzijn, hoe meer grip je hebt op je emoties, gedachten en gedrag.

 

Wat bedoelen we met ‘Domain' (Domein)?

Hiermee verwijzen we naar gedefinieerde invloedssferen (domeinen) in je mentaliteit en persoonlijkheid, die ten grondslag liggen aan je beslissingen, je handelen, je gevoelsleven, je communicatie en je relatie met jezelf en anderen. 
In SuDo Patterning® onderscheiden we een aantal significante domeinen en zônes, die je keuzes, eigenheid en gedragingen bepalen.

 

Wat bedoelen we met 'Patterning'?

De dynamiek van je gehele persoonlijkheid en je persoonlijke eigenschappen, kan worden voorgesteld als een complex netwerk van bewuste en onderbewuste processen, die in continue afwisselende samenstellingen voorkomen. Het in staat zijn om wat dan ook te doen, of wie dan ook te zijn, is voor een groot deel gebaseerd op het in staat zijn om invloed uit te oefenen op het organiseren en herorganiseren van die processen in de domeinen.

Het begrip Patterning verwijst naar het samenstellen van die processen of delen daarvan. Tegelijkertijd verwijst het ook naar methoden van traceren, modelleren, in kaart brengen, beïnvloeden en transformeren. Omdat er geen toereikend Nederlands woord is die de lading hiervan dekt, hanteren we de Engelse term 'Patterning' (uit te spreken als petterning)